KONTAKT

Otváracia doba: Na objednanie, predtým, než nás navštívite sa prosím dopredu ohláste.

Zodpovedná osoba: Martin Hrehor

Nájdete nás: Zo Skalice treba ísť na Mokrý Háj, na pol ceste na vrchole kopca za autobusovou zástavkou Záhradky v zákrute doprava,
potom 400 m, je to posledný dom č. 5055, pred ním je kaplnka a veľký drevený pres s označením firmy.