P. F. 2017

[:sk]

Ďakujeme Vám za priazeň v minulom roku,

tešíme sa na spoluprácu a

želáme Vám zdravie, lásku, šťastie, veľa úspechov a pohodu

 v Novom roku 2017.

[:]