VAROVANIE !!!

[:sk]VAROVANIE !!!
V priebehu dňa 22. 06.2018 budú na pozemkoch firmy Ovocinár Skalica s.r.o. v miestach dozrievania ovocia SKRYTO ROZMIESTNENÉ PASCE A FOTOPASCE !!! Na miestach vstupu na pozemok z cesty  budú rozmiestnené výstražné tabule – viď obrázok.
Dôsledne varujeme akékoľvek osoby aby na vyznačené miesta nevstupovali, neprechádzali cez uvedené pozemky, nepúšťali na uvedené miesta deti a psov !!!
Hrozí nebezpečenstvo vážnej umy na zdraví, príp. až ohrozenie života !!! Susedia môžu prechádzať po hranici pozemku.
Zároveň v zmysle zákona upozorňujeme, že osoby vstupujúce na pozemok budú monitorované záznamovým zariadením.

20045280_472908073068988_282050319376364105_o[:en]VAROVANIE !!!
V priebehu dňa 17. 7.2017 budú na pozemkoch firmy Ovocinár Skalica s.r.o. v miestach dozrievania ovocia – josta, marhule, slivky, ostružiny atď. SKRYTO ROZMIESTNENÉ PASCE A FOTOPASCE. Uvedené miesta budú označené výstražnými tabuľami – viď obrázok.
Dôsledne varujeme akékoľvek osoby aby na vyznačené miesta nevstupovali, neprechádzali cez uvedené pozemky, nepúšťali na uvedené miesta deti a psov !!!
Hrozí nebezpečenstvo vážnej umy na zdraví, príp. až ohrozenie života !!! Susedia môžu prechádzať po hranici pozemku.
Zároveň v zmysle zákona upozorňujeme, že osoby vstupujúce na pozemok budú monitorované záznamovým zariadením.
[:]