Ľudová hudba Pláňava u nás…

Ľudová hudba Pláňava u nás…12.11.2019 sme mali takúto skvelú cimbálku u nás ! Ďakujeme !