Ročník 2019….

Ročník 2019….
Aký bol r. 2019 ? Úroda bola menšia, príroda po minulom štedrom roku odpočívala.Tento rok sme skúsili pestovanie bez postrekov, preto bolo ovocie úplne bez chémie. Májové dažde spôsobili hnitie čereší a preto čerešňové vína v tomto ročníku nebudú.
Krása, tento rok sme zfinalizovali 12 vín. Mnohé ďalšie sú v procese výroby, ale potrebujú ešte čas. V tomto roku sme dokončili projekt pre privátného zákaznka „Tri kľúče pre Katarínu“ – vínka venované trom hradom. Len toto samo o sebe je krásny pocit. Asi najviac sa tešíme z mimoriadnych vín „Alžbety Báthory“ a „Šípkovej Ruženky“. Pribudli luxusné živé octy.
Firma prešla veľkou zmenou, ako i etikety vín.
Pre mňa je ale asi najdôležitejšie to, že sa držíme politiky kvality. Stále vyrábame z ovocia, nie z koncentrátov, ako je to dnes bežné. I keď by sme mohli mať náklady nízke, práce neporovnateľne menej, oveľa nižšie ceny a pritom marže obrovské. Pokiaľ vinárstvo ponesie moje meno, ostane to takto. I preto si nesmierne vážime stálych zákaznkov, naviac stále pribúdajú ďalší.
Som rád, že si môžme povedať: Bol to dobrý ročník !
Na zdravie, priatelia !