Deň otvorených dverí 27.03.2021

Nájdete nás:
Zo Skalice smer na Mokrý Háj, na vrchu kopca za autobusovou zástavkou Záhradky zabočte v zákrute doprava, potom 400m od hlavnej cesty.