Kurz rezu stromov – aktuálne info…

Kurz rezu stromov – aktuálne info…
Podľa dnešných informácií priamo z kancelárie hl. hygienika SR školenie Kurz rezu ovocných stromov a kríkov robiť môžeme, za podmienok, že podujatie bude aspoň 2 dni vopred nahlásená na OÚ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy a všetci účastníci budú mať pri sebe negatívny antigénový test, nie starší ako 12 hodín.
Začíname ráno o 09.00 h , preto by ste test museli mať vyhotovený po 21.00 h predchádzajúceho dňa. Čo je samozrejme nezmysel.
Takže ako nám bolo odporučené, počkáme opäť dva týždne.
Pokiaľ budú lepšie podmienky na realizáciu kurzu a púčiky stromov budú ešte v stave aby ste ich dokázali rozoznávať( t.j. max. v štádiu myšieho úška, teda tesne pred pučaním), potom kurzy zrealizujeme. V opačnom prípade kurzy nebudú a tým, ktorý už majú darčekovú poukážku vrátime peniaze.
Domnievam sa že, online teoretická časť by sa zrealizovať dala, ale praktická časť online nie je pre Vás vhodné riešenie. A zrealizovať dištančne teóriu a neskôr v sade praktickú časť tak isto nie je najvhodnejšie, pretože je potrebné, aby ste v praxi aplikovali čerstvé informácie, vtedy má kurz ako celok správnu hodnotu. Preto sme sa rozhodli kurz dištančnou formou nerealizovať.
Priatelia, veľa času na kurz nám už neostáva, dúfam, že tohto roku nejaké kurzy spravíme. Verte, veľmi nás to mrzí, keďže v tomto čase sú kurzy pre nás živobytím….