S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom a známym, že nás nečakane opustila naša drahá Saška ❤️?