Kurzy rezu ovocných stromov a kríkov v r. 2022

Pozývame Vás na intenzívny

Kurz rezu ovocných stromov a kríkov

  v areáli a sade firmy Ovocinár Hrehor s.r.o. v Skalici.

Termíny:   8., 9., 15., 16., 22., 23., 29., 30.  január  2022        09.00 – 16.00 h   

V prípade nepriazdnivého počasia(husté sneženie, dážď) sa podujatie neuskutoční.

Naučíme Vás správne princípy strihania stromov, aby ste vedeli zvládnuť aj komplikované prípady rezov a starostlivosť o stromy.

 

Dopoludnia je výklad teórie. Popoludní prax v sade, rez pestovateľských tvarov štíhle vreteno, kotlová koruna, vysokokmeň a rez krov. Po skončení kurzu bude priestor na individuálne konzultácie. Počas  obedovej prestávky je možné si zakúpiť výrobky spol. Ovocinár Hrehor s.r.o.

 

Podujatie Kurz rezu ovocných stromov a kríkov funguje v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia COVID 19). Pri vstupe sa prosím preukážte dokladom o očkovaní proti COVID 19, alebo dokladom o prekonaní ochorenia nie starším ako 180 dní, alebo dokladom o testovaní na ochorenie COVID 19 s negatívnym výsledkom nie starším ako 24 h . Dodržiavajte prosím aktuálne platné protipandemické opatrenia:

 • Pri vstupe na podujatie použite alkoholovú dezinfekciu rúk,
 • Vstup je povolený iba s prekrytými dýchacími cestami rúškom, alebo respirátorom,
 • Pred vstupom kontrolnej osobe ukážte doklady o očkovaní, prekonaní, alebo testovaní, sme povinní evidovať Vaše údaje v rozsahu meno, priezvisko, kontakt. Tieto údaje sme povinní archivovať 14 dní,
 • Maximálny počet osôb na podujatí   je  10 osôb,
 • Dodržujte vzdialenosť medzi osobami 2 metre,
 • Zákaz podávania rúk,
 • Ak sa u Vás  prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné, aby ste  bezodkladne telefonicky kontaktovali svojho ošetrujúceho lekára a opustili prevádzku. Tiež Vás prosíme, aby ste nás bezodkladne o uvedenej skutočnosti informovali.
 • Odporúčame nekonzumovať pokrmy, alebo nápoje vo vnútorných  priestoroch podujatia,
 • V súčasnosti nezabezpečujeme na podujatí obed,  iba drobné občerstvenie kávu, čaj
 • Vnútorné priestory sú pravidelne dezinfikované prostriedkami s virucídnym účinkom a ozónom
 • Pohyb psa v areáli prevádzky Ovocinár Hrehor s.r.o. nie je je dovolený.

 

Priniesť si treba teplé oblečenie a obuv na prezutie do sadu (môže byť blato), ak nemáte nožnice, zapožičiame Vám.

Cena kurzu: 50 € / osoba, platba na mieste v hotovosti, alebo kartou.

Kapacita kurzu je 6 – 8 osôb, na kurz sa treba objednať vopred.

Objednávky termínov: Martin Hrehor 0903 247 615, alebo emailom na: uovocinara@uovocinara.sk.

Tešíme sa na Vás!