Rímske hry v Rusovciach …

PROGRAM
Dátum a miesto konania podujatia: 10. 9. 2022, park kaštieľa v Rusovciach
Vstup voľný
13.00 Sprievod z múzea Antická Gerulata do parku kaštieľa v Rusovciach
Panoramatická ozvučená prezentácia rôznych skupín obyvateľov Rímskej ríše, od vojska až po cisársky dvor.
14.00 Cvičenie legionárov
Predvedenie bojovej pripravenosti rímskej légie, cvičenia na povely, vrhanie oštepom – pillom. Ukážky vojenských formácií útočného aj obranného charakteru. Prezentácia vojaka – legionára – jeho výstroje a výzbroje, ako aj dôstojníkov a špeciálnych typov vojakov.
14.30 Antické tance
Tance štylizované do prostredia antického Ríma, aké sa mohli predvádzať pri rímskych slávnostiach či chrámových obradoch.
15.00 Hrdinské báje antického Ríma
Veľkolepé predstavenie antického typu navodzuje atmosféru osudových udalostí, veľkých bitiek a príbehov, v ktorých ľudské vášne a bohovia riadili životy ľudí.
15.45 Koncert hudobného združenia Musicantica Slovaca (zabezpečuje mestská časť)
Historicky ladený koncert s tónmi, ktoré navodzujú atmosféru antiky.
16.00 Rex Gallorum (Galský kráľ)
Šermiarsko-divadelné predstavenie z obdobia Rímskej ríše. Príbeh o putovaní mladého Gala Breannana za svojím osudom, ktorý ho skúša ako človeka, ale aj ako bojovníka.
16.20 Koncert hudobného združenia Musicantica Slovaca (zabezpečuje mestská časť)
Historicky ladený koncert s tónmi, ktoré navodzujú atmosféru antiky.
16.30 Gladiátorské súboje
Obľúbený divácky program, v ktorom svojou priazňou rozhodujú o živote a smrti gladiátorov bojujúcich v aréne pre ich potešenie. Boja sa zúčastňujú rôzne typy bojovníkov, často aj ženy gladiátorky.
17.00 Ukážky vozatajstva
Sila a zručnosť bojových rímskych vozov, atraktívna ukážka ich techník v pomalšom tempe aj v rýchlosti.
17.30 Roma Invicta (hlavný program o moci Ríma)
Ukážka cvičení rímskych vojenských jednotiek aj vzbury gladiátorov. Plenérové scénické predstavenie, v ktorom sa predstaví rímska jazda, legionári i gladiátori, aby svojou šikovnosťou a bojmi zabavili cisára a jeho dvor. Gladiátorské hry sa vymknú spod kontroly a po hrách nastane vzbura gladiátorov a otrokov, ktorá vyvolá nepokoje a musí zasiahnuť vojsko.
18.40 Defilé všetkých účinkujúcich
Scénické rozlúčenie sa účinkujúcich s divákmi.
19.00 Koncert hudobnej skupiny Vrbovské Vŕby (zabezpečuje mestská časť)
Zábavná kultúrna vložka populárnej skupiny historických festivalov, plná šarmu, vtipu a dobrej muziky.
19.30 Premiéra filmu GERUCA s Braňom Deákom (zabezpečuje mestská časť)
Nový film roku 2022, natočený najmä v spolupráci antických múzeí Gerulata a Carnuntum.
20.00 Premietanie historického veľkofilmu Gladiátor (zabezpečuje mestská časť)
Jeden z najobľúbenejších filmov, zobrazujúcich neúprosné až tragické prostredie rímskeho vojenstva a gladiátorských hier.