Do búdy na Hurbánka 2023 poďakovanie

Ďakujeme všetkým návštevníkom tohto krásneho podujatia, ktorí nás nás navštívili a želáme im krásne chvíle s našimi vínkami…

Na zdravie, priatelia !

hdr

hdr

hdr