Umením za umením …

Idú Vaše peniaze pri kúpe špeciálnych edícií vín naozaj na to, čo je deklarované na etikete ?
Áno. Kúpou frizzante edície „Mladí umelci a „Art edition“ ste umožnili žiakom 3. V. triedy, Strednej školy priemyselnej a umeleckej v Hodoníne, školský výlet za umením. Ich krásne práce zdobia etikety týchto vín. Ako sme uviedli „umením za svetovým umením“.
Dňa 24. a 25.10.2023 žiaci navštívili Mníchov. Prezreli si rezidenciu bavorských kráľov, starú aj modernú Pinakotéku, galériu Lenbachhaus, barokový kostol Asamkirche a gotickú katedrálu Frauenkirche. Široké spektrum výtvarného umenia s najvýznamnešími autormi starými i súčasnými na relatívne malom mieste s minimom turistov, k tomu výborné ubytovanie.
Bol by som veľmi rád, keby žiaci mali pocit, že ich práca má zmysel a výlet bol odmenou za ich prácu. Záujem o umenie je v dnešnej dobe niekde na konci, preto si o to viac vážim našich zákazníkov, ktorí kúpou vín, tento projekt podporili a učiteľov, ktorí vedú žiakov k tejto krásnej činnosti.
Ideálne by bolo urobiť tento projekt anonymne, ale dosť dobre by to urobiť nešlo. I tento príspevok som zvažoval, či napísať, aby to nevyzeralo, že je to o našom marketingu, alebo egu, ale naozaj o podpore dobrej veci.
Na záver by som rád poďakoval celému kolektívu školy, osobitne zástupcovi riaditeľa školy pre výtvarný odbor Mgr. Art. Petrovi Žúrkovi za parádnu spoluprácu. Verím, že sa k tomu ešte niekedy vrátime. Samozrejme veľké poďakovanie patrí Vám naši zákazníci, za podporu mladých študentov a umenia.
Možno by bolo fajn, keby to i ďalších inšpirovalo k podobnej spolupráci…
Ďakujeme !