Stredoveké adventné trhy v Trnave

Ak zažiť advent v Trnave, tak počas Stredovekých adventných trhov. Konajú sa od 15. do 17. decembra na Námestí sv. Mikuláša, najstaršom obývanom mieste v Trnave.
Stredoveké adventné trhy ponúkajú alternatívu komerčných masových trhov a upozorňujú na bohatú históriu mesta. Pod Bazilikou sv. Mikuláša vyrastie stredoveké trhovisko, či sedliacky dvor. U trhovníkov objavíte ručne spracované výrobky ako topánky či luky a šípy a remeselníci predvedú remeslo výroby vianočných oblátok či sviečok.
Stredoveké adventné trhy sa konajú od 15. do 17.12. v čase:
✦v piatok od 12:00 do 19:00 h.,
✦v sobotu od 10:00 do 19:00 h.
✦a nedeľu od 10:00 do 18:00 h.