Špeciálne poďakovanie pre Cech Terra de Selinan …..

Špeciálne poďakovanie pre Cech Terra de Selinan …..
občianske združenie so sídlom v Žiline, ktoré sa zaoberá ukážkami dobového života z obdobia druhej polovice 15.storočia. Partia skvelých ľudí a pravých rytierov.
V týchto ťažkých časoch, hoci to sami nemajú ľahké, spravili veľkú skupinovú objednávku našich výrobkov.
Chceme Vám z celého srdca poďakovať za Vašu veľkú pomoc v týchto ťažkých časoch, obzvlášť vedúcemu skupiny Filipovi Višňovskému. Veľmi ste nám pomohli. I vďaka Vám naše vinárstvo prežilo. Veľmi si to vážime. Ste úžasní !
Aj v 21. storočí rytierske ctnosti žijú. Prevolávame Vám večnú slávu a pripíjame na zdravie !
Ďakujeme !!!